Personvernerklæring for Oljeplattformen

1. Generelt

Dette er personvernerklæringen til Oljeplattformen, et norsk enkeltpersonsforetak med adresse Kollenveien 18, 1400 Ski. Når du besøker våre nettsider eller kjøper våre varer kan vi behandle personopplysninger om deg slik det er beskrevet i det følgende. I slike situasjoner opptrer vi som behandlingsansvarlig og du kan henvende deg til oss med alle spørsmål relatert til vår behandling av dine personopplysninger.

Vi innhenter og bruker bare dine personopplysninger innenfor gjeldende rett slik det følger av personopplysningsloven og EUs personvernforordning nr. 2016/679 (GDPR) som gjennomført i norsk rett. Når vi her bruker uttrykk som «personopplysninger», «behandling», «behandlingsansvarlig» og «databehandling», har disse samme meningsinnhold som fremsatt i personopplysningsloven.

2. Opplysninger, formål og grunnlag for innhenting

Oljeplattformen behandler personopplysningene du har oppgitt, som navn, e-post, telefonnummer og samtykker ved kjøp.

Vi registrerer også din respons på generelle kampanjer, tilpassede verdikuponger, e-post og SMS utsendelser.

Oljeplattformen bruker informasjonskapsler eller cookies. Dette gir oss data som inkluderer din IP-adresse, nettleser (Chrome, Internet Explorer etc.), operativsystem (Windows etc.), interaksjon med markedsføring, samt hvilke sider du har sett på. Slik analyse foretas gjennom bruk av cookies, og vi kan bruke disse for å gi deg personlige produktanbefalinger og tjenester. Ved å bruke vår nettside samtykker du til vår bruk av cookies som videre forklart i på vår side om cookies. Dette involverer bruk av personopplysninger og har grunnlag i ditt samtykke som kan trekkes tilbake til enhver tid.

3. Hvem vi deler dine opplysninger med

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter, unntatt når vi er pliktig under loven, eller hvis vi har ditt uttrykkelige samtykke.

4. Plassering av dine opplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger på servere som er sikkert plassert innenfor EU/EØS-området.

5. Oppbevaring

Oljeplattformen sletter personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle dem.

6. Dine rettigheter

Du har rett, etter forespørsel, til innsyn i personopplysninger som vi til enhver tid lagrer eller behandler. Du har også rett til å få korrigert eventuelle feil i dine personopplysninger. Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve begrensning av vår behandling av dine opplysninger eller anmode oss om å slette dine personopplysninger. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykke til vår behandling av dine personopplysninger (slik det er redegjort for over), uten at dette påvirker lovligheten av behandling basert på et samtykket før samtykket ble trukket tilbake.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss dersom du har noen klager tilknyttet vår behandling av dine personopplysninger. Vennligst foreta anmodninger omhandlende disse spørsmålene slik det er redegjort for over i denne personvernerklæringen. Vi informerer også om at du etter loven har rett til å klage til Datatilsynet.

7. Oppdateringer og endringer

Denne personvernerklæringen kan bli oppdatert eller endret. Når vi publiserer endringer i denne personvernerklæringen vil vi inkludere datoen for siste oppdatering.

8. Kontaktinformasjon

Ønsker du at få slettet, endret, overført, begrenset eller tilsendt de personlysninger vi har registrert på deg, kan du ta kontakt.

Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen eller personvern på våre nettsider kan du kontakte oss her:

kontakt@oljeplattformen.no